26/11/2017 - Senders

Senders.- GR 175: Prenafeta - Santes Creus

Prenafeta - Santes Creus 18 kms i 4 h 30’
Opció curta: de Figuerola del Camp a S.Creus 12 km i 3 h