01/07/2018 - Senders

Senders.- Camí del Ripoll de Sabadell al mar

Opció curta: GR 2 de Montcada al mar
Bany i dinar de germanor