09/12/2017 - UES

Escola de muntanya.- Sortida formativa d'alpinisme. Nivell 1