14/02/2018 - Formació

Escola de muntanya.- Curs d'alpinisme (presentació + sessió teòrica)