03/03/2018 - Formació

Escola de muntanya.- Curs d'alpinisme (nivell 0) - cap de setmana