13/04/2018 - UES

Assemblea ordinària i extraordinària de socis i sòcies