14/06/2018 - Fotografia i Vídeo

Vídeo.- Pel·lícules de Sergi Rubió

Coneixem en Sergi de fa molts, molts anys. De quan encara era un nen, filmava en Super 8 i ens venia a veure els vespres, amb el permís dels pares. Continuà amb aquesta afició i va cursar també estudis de cinematografia.
Avui revisarem dos dels seus documentals:
- Torrella, una vida pel cinema – 40 min.
- Bigas Luna, la mirada entomòloga– 25 min.

A la Sala d’actes de la U.E.S., a les 20 h.
Amb la presència de l’autor.