17/05/2018 - Campament

Presentació CAMPAMENT D'ESTIU 2018

A les 20h sala d'actes
Els campaments d'estiu es faran de l'1 al 15 d'agost a la Vall d'Aran.