20/05/2018 - Formació

Escola de muntanya.- Curs d''introducció a l'escalada. N0

(de 9.30 a 13.30h)