20/06/2018 - UES

ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA

Per acord de la Comissió Gestora, us convoquem a l’assemblea GENERAL EXTRAORDINÀRIA de la Unió Excursionista de Sabadell, que se celebrarà el proper dimecres 20 de juny de 2018, a dos quarts de vuit de la tarda en primera convocatòria, i a les vuit en segona, al local de l’entitat (carrer Salut, 14-16 de Sabadell), per tractar dels assumptes continguts a l’Ordre del dia, que consta a continuació.

ORDRE DEL DIA

1. Punt únic: eleccions a la Junta Directiva
2. Qüestions i preguntes

D’acord amb el que preveu l’article 13 dels vigents estatuts, en relació a les propostes dels socis, caldrà que vagin signades, almenys, per deu socis numeraris, siguin presentades a la Junta Directiva i exposades al tauler d’anuncis, almenys deu dies de temps, abans de l’Assemblea.