Unio Excursionista de Sabadell

10/11/2016 - UES

Assemblea General Ordinària i Extraordinària i eleccionsCONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA


Per acord de la junta directiva, us convoquem a l’assemblea GENERAL ORDINÀRIA de la Unió Excursionista de Sabadell, que se celebrarà el proper divendres 25 de novembre de 2016, a dos quarts de vuit de la tarda en primera convocatòria, i a les vuit en segona, al local de l’entitat (carrer Salut, 14-16 de Sabadell), per tractar dels assumptes continguts a l’Ordre del dia, que consta a continuació.


ORDRE DEL DIA:


1. Aprovació, si escau, de l'acta de l’assemblea anterior


2. Memòria exercici 2015-2016


3. Liquidació del Pressupost 2015-2016 i balanç de l'exercici, rendició de comptes i aprovació si escau


4. Aprovació, si escau, de propostes i projectes de la Junta Directiva


5. Fixació de les quotes dels socis


6. Pressupost per a l'exercici següent: 2016-2017


7. Debat i aprovació si escau de les propostes que formulin els socis


8. Qüestions i preguntes


D’acord amb el que preveu l’article 13 dels estatuts vigents, en relació a les propostes dels socis, caldrà que vagin signades, almenys, per deu socis numeraris, siguin presentades a la Junta Directiva i exposades al tauler d’anuncis, almenys deu dies abans de l’Assemblea.


CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA


Per acord de la junta directiva, us convoco a l’assemblea GENERAL EXTRAORDINÀRIA de la Unió Excursionista de Sabadell, que se celebrarà el proper divendres 25 de novembre de 2016, a dos quarts de nou de la tarda en primera convocatòria, i a les nou en segona, al local de l’entitat (carrer Salut, 14-16 de Sabadell), per tractar dels assumptes continguts a l’Ordre del dia, que consta a continuació.


ORDRE DEL DIA:


1. Punt únic: renovació de la junta directiva


2. Qüestions i preguntes


D’acord amb el que preveu l’article 13 dels vigents estatuts, en relació a les propostes dels socis, caldrà que vagin signades, almenys, per deu socis numeraris, siguin presentades a la Junta Directiva i exposades al tauler d’anuncis , almenys deu dies de temps, abans de l’Assemblea.

 Últimes Notícies
UES.cat - Unió Excursionista de Sabadell
13/12/2017 - Vídeo

11/12/2017 - Esquí

28/11/2017 - UES

24/11/2017 - UES

07/11/2017 - UES

02/11/2017 - Vídeo

30/10/2017 - Actualitat

16/10/2017 - Marxa Nòrdica

20/09/2017 - Institucional

06/09/2017 - UES

05/09/2017 - UES

17/07/2017 - Fotografia i Vídeo

07/07/2017 - Competició

20/06/2017 - Natura

17/05/2017 - Campament

08/05/2017 - Cultura

03/05/2017 - UES

27/04/2017 - Esplai

19/04/2017 - UES

24/03/2017 - Fotografia i Vídeo

03/03/2017 - Esquí alpí

21/02/2017 - UES

17/02/2017 - Natura

10/02/2017 - UES

09/02/2017 - Gent Gran

31/01/2017 - Natura

24/01/2017 - Fotografia i Vídeo

13/01/2017 - Formació

09/01/2017 - UES

09/12/2016 - Història

07/12/2016 - UES

07/12/2016 - Cultura

21/11/2016 - UES

20/11/2016 - Esquí alpí

10/11/2016 - UES

02/11/2016 - Fotografia i Vídeo

26/10/2016 - UES

18/10/2016 - Esquí

27/09/2016 - TPV

09/09/2016 - UES

08/09/2016 - Formació

06/09/2016 - Muntanya

01/09/2016 - UES

31/08/2016 - UES

29/08/2016 - Institucional

29/07/2016 - Institucional

18/07/2016 - UES

13/07/2016 - TPV

04/07/2016 - UES

08/06/2016 - Cultura