Unio Excursionista de Sabadell


07/11/2017 - UES

CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA I EXTRAORDINÀRIA DE SOCIS I SÒCIES DE LA UES


CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA


 


Per acord de la junta directiva, us convoquem a l’assemblea GENERAL ORDINÀRIA de la Unió Excursionista de Sabadell, que se celebrarà el divendres 24 de novembre de 2017, a dos quarts de vuit de la tarda en primera convocatòria, i a les vuit en segona, al local de l’entitat (carrer Salut, 14-16 de Sabadell), per tractar dels assumptes continguts a l’Ordre del dia, que consta a continuació:


 


ORDRE DEL DIA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA:


1. Aprovació de l’acta de la reunió anterior


2. Memòria exercici 2016-17


3. Liquidació del Pressupost 2016-17, balanç de l’exercici, rendició de comptes i aprovació si s’escau


4. Aprovació, si escau, de propostes i projectes de la Junta Directiva 


5. Fixació de les quotes dels socis 


6. Pressupost de l’1 de setembre a 31 de desembre de 2017


7. Pressupost per a l'exercici 2018


8 Debat i aprovació si escau de les propostes que formulin els socis 


9. Qüestions i preguntes 


 


D’acord amb el que preveu l’article 13 dels vigents estatuts, en relació a les propostes dels socis, caldrà que vagin signades, almenys, per deu socis de número, siguin presentades a la Junta Directiva i exposades al tauler d’anuncis, almenys deu dies abans de l’Assemblea.


 


Sabadell, 4 d’octubre de 2017 


La Junta Directiva


 CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA


 


Per acord de la junta directiva, us convoquem a l’assemblea GENERAL EXTRAORDINÀRIA de la Unió Excursionista de Sabadell, que se celebrarà el proper divendres 24 de novembre de 2017,  a dos quarts de nou de la tarda en primera convocatòria, i a les nou en segona, al local de l’entitat (carrer Salut, 14-16 de Sabadell), per tractar dels assumptes continguts a l’Ordre del dia, que consta a continuació.


 


ORDRE DEL DIA:


 


1. Punt únic: modificació de l’article 21 dels Estatus


 


ART. 21:


 


L’elecció dels membres de la Junta Directiva es realitzarà per un període de sis anys, i les renovacions són totals.


 


El president és reelegible fins a un màxim de dos mandats consecutius. Per a tornar a ser elegit haurà d’haver transcorregut com a mínim un període de quatre anys a comptar des de la presa de possessió del president que l’hagués substituït.


 


La resta de càrrecs seran reelegibles indefinidament.


 


Els membres de la junta directiva són responsables de la seva actuació davant de l’assemblea general. En cap cas poden tenir compensació econòmica.


 


PROPOSTA:


L’elecció dels membres de la Junta Directiva es realitzarà per un període de QUATRE anys, i les renovacions són totals.


 


El president és reelegible fins a un màxim de dos mandats consecutius. Per a tornar a ser elegit haurà d’haver transcorregut com a mínim un període de quatre anys a comptar des de la presa de possessió del president que l’hagués substituït.


 


La resta de càrrecs seran reelegibles indefinidament.


 


Els membres de la junta directiva són responsables de la seva actuació davant de l’assemblea general. En cap cas poden tenir compensació econòmica.


 


 


Sabadell, 25 de novembre  de 2017


La Junta Directiva 


 


 Últimes Notícies
UES.cat - Unió Excursionista de Sabadell
31/07/2018 - UES

05/07/2018 - TPV

26/06/2018 - UES

22/05/2018 - UES

10/05/2018 - UES

19/04/2018 - Esplai

05/04/2018 - Fotografia i Vídeo

08/03/2018 - UES

23/02/2018 - TPV

01/02/2018 - UES

19/12/2017 - Natura

13/12/2017 - Vídeo

11/12/2017 - Esquí

28/11/2017 - UES

24/11/2017 - UES

07/11/2017 - UES

02/11/2017 - Vídeo

30/10/2017 - Actualitat

16/10/2017 - Marxa Nòrdica

20/09/2017 - Institucional

06/09/2017 - UES

05/09/2017 - UES

17/07/2017 - Fotografia i Vídeo

07/07/2017 - Competició

20/06/2017 - Natura

17/05/2017 - Campament

08/05/2017 - Cultura

03/05/2017 - UES

27/04/2017 - Esplai

19/04/2017 - UES

03/03/2017 - Esquí alpí

21/02/2017 - UES

17/02/2017 - Natura

10/02/2017 - UES

09/02/2017 - Gent Gran

31/01/2017 - Natura

24/01/2017 - Fotografia i Vídeo

13/01/2017 - Formació

09/01/2017 - UES

09/12/2016 - Història

07/12/2016 - UES

07/12/2016 - Cultura

21/11/2016 - UES

20/11/2016 - Esquí alpí

10/11/2016 - UES

02/11/2016 - Fotografia i Vídeo

26/10/2016 - UES

18/10/2016 - Esquí

27/09/2016 - TPV

09/09/2016 - UES