Unio Excursionista de Sabadell

AVENTURA
Benvinguts i benvingudes!
La secció Aventura de la UES organitza sortides a la natura on podem tant baixar barrancs, com fer travesses amb raquetes, com tota mena d'activitats...

Classifiquem les sortides en :
* FÀCILS
** DIFÍCILS
*** MOLT DIFÍCILS

NORMES DE PARTICIPACIÓ
Per participar a les sortides d’aventura, és indispensable ser soci/sòcia de la UES i tenir la Llicència Federativa en curs, amb l’assegurança corresponent a l tipus d’activitats que es facin i que cobreixi els danys propis, així com els que es puguin causar a tercers.
A les sortides catalogades d’iniciació, s’hi podrà participar amb una assegurança temporal per a l’activitat i no caldrà ser soci/sòcia. El fet de participar en alguna de les activitatsorgantizades comporta l'acceptació i el coneixement que s'està duent a terme una pràctica a la muntanya i que això duu implícit un risc, tant per a un/a mateix/ac om per a la resta de participants, risc que és assumit per tots els participants, atès que s'hi participa lliurement. Això implica la necessitat d’estar en un estat de forma física òptim i de conèixer l’ús del material a utilitzar.
La Secció donarà informació sobre l’itinerari i la dificultat de cada sortida, així com del material mínim necessari per a cada activitat, en el decurs de la reunió prèvia a la sortida.
Serà responsabilitat del participant dur-lo en perfecte estat i saber usar-lo. La Secció no permetrà la participació de ningú que no disposi de material adequat segons les indicacions donades.
Ateses les característiques de complexitat que tenen algunes sortides d’aventura i amb la finalitat que aquestes es puguin desenvolupar amb el màxim de seguretat, i tinguin un temps prudencial de realització, les inscripcions podran ser limitades.
La secció podrà denegar l'assistència a aquells participants que, a criteri dels responsables, no reuneixin els coneixements tècnics suficients. Així mateix, sempre recomanarem assistir a cursets impartits per l’Escola de Muntanya de la UES, per adquirir coneixements i pràctica.
A les sortides en què s’especifiqui l’ús de corda serà obligatori portar el següent material personal: arnès d’encordament, mosquetó de seguretat tipus HMS, cinta exprés, cinta llarga per a l’assegurança en reunions, rapelador i casc homologat. A les sortides en vies ferrades és obligatori portar doble cinta d’assegurança tipus ferrada amb dissipador homologat.
El material comú emprat, per l’ús que se'n fa, té una caducitat a curt termini i, per motius obvis de seguretat, ha de ser renovat. Per ajudar a fer front a aquesta despesa es podrà demanar a cada participar un import per a la renovació del material, que s'indicarà a cada sortida i serà cobrat i ingressat a la caixa de la UES per a reposició de material de la secció.
Com que la participació a les activitats de la secció d’aventura és voluntària, i tenint en compte les característiques d’aquestes activitats, tothom que hi participa és responsable de qualsevol accident que pugui causar en el transcurs de la sortida, raó per la qual, prèviament a la primera sortida, tot participant signarà un document en què es declari coneixedor dels detalls de la sortida i n’accepti els riscs concrets i generals que comporta participar en aquest tipus d’activitats.
Calendari d'Activitats
juliol 2018
Dl Dt Dm Dj Dv Ds Dg
           
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
         

Seccions