• Inscripcions activitats


 • « 06/2024 » loading...
  Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg
  27
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
Home / Aventura

Aventura

No hi ha activitats programades en aquest moment.

La secció Aventura és el grup jove de la UES (18-30 a.). Organitzem sortides a la natura on podem tant baixar barrancs, com fer travesses amb raquetes, com tota mena d’activitats…

Classifiquem les sortides en :
* FÀCILS
** DIFÍCILS
*** MOLT DIFÍCILS

Per a qualsevol dubte, ens podeu enviar un correu electrònica a aventura@ues.cat

Per participar a les sortides d’aventura, és indispensable ser soci/sòcia de la UES i tenir la Llicència Federativa en curs, amb l’assegurança corresponent al tipus d’activitats que es facin i que cobreixi els danys propis, així com els que es puguin causar a tercers.

A les sortides catalogades d’iniciació, s’hi podrà participar amb una assegurança temporal per a l’activitat i no caldrà ser soci/sòcia. El fet de participar en alguna de les activitats organtizades comporta l’acceptació i el coneixement que s’està duent a terme una pràctica a la muntanya i que això duu implícit un risc, tant per a un/a mateix/a com per a la resta de participants, risc que és assumit per tots els participants, atès que s’hi participa lliurement. Això implica la necessitat d’estar en un estat de forma física òptim i de conèixer l’ús del material a utilitzar.

La Secció donarà informació sobre l’itinerari i la dificultat de cada sortida, així com del material mínim necessari per a cada activitat, en el decurs de la reunió prèvia a la sortida.

Serà responsabilitat del participant dur-lo en perfecte estat i saber-lo usar. La Secció no permetrà la participació de ningú que no disposi de material adequat segons les indicacions donades.

Ateses les característiques de complexitat que tenen algunes sortides d’aventura i amb la finalitat que aquestes es puguin desenvolupar amb el màxim de seguretat i tinguin un temps prudencial de realització, les inscripcions podran ser limitades.
La secció podrà denegar l’assistència a aquells participants que, a criteri dels responsables, no reuneixin els coneixements tècnics suficients. Així mateix, sempre recomanarem assistir a cursets impartits per l’Escola de Muntanya de la UES, per adquirir coneixements i pràctica.

A les sortides en què s’especifiqui l’ús de corda serà obligatori portar el següent material personal: arnès d’encordament, mosquetó de seguretat tipus HMS, cinta exprés, cinta llarga per a l’assegurança en reunions, rapelador i casc homologat. A les sortides en vies ferrades és obligatori portar doble cinta d’assegurança tipus ferrada amb dissipador homologat.

El material comú emprat, per l’ús que se’n fa, té una caducitat a curt termini i, per motius obvis de seguretat, ha de ser renovat. Per ajudar a fer front a aquesta despesa es podrà demanar a cada participar un import per a la renovació del material, que s’indicarà a cada sortida i serà cobrat i ingressat a la caixa de la UES per a reposició de material de la secció.

Com que la participació a les activitats de la secció d’aventura és voluntària, i tenint en compte les característiques d’aquestes activitats, tothom que hi participa és responsable de qualsevol accident que pugui causar en el transcurs de la sortida, raó per la qual, prèviament a la primera sortida, tot participant signarà un document en què es declari coneixedor dels detalls de la sortida i n’accepti els riscs concrets i generals que comporta participar en aquest tipus d’activitats.

No s'ha trobat cap entrada.