• Inscripcions activitats


 • « 09/2023 » loading...
  Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  1
Home / Notícies / Assemblea General Ordinària i Extraordinària de socis i sòcies

Assemblea General Ordinària i Extraordinària de socis i sòcies

Comunicat  posterior a l’Assemblea

El passat dijous 15 de juny vàrem celebrar l’Assemblea general ordinària de socis i sòcies. En aquest acte anual es van aprovar la Memòria d’activitats del 2022, els Comptes anuals 2022 i aplicació de resultats, que podeu consultar en aquesta mateix pàgina.

D’aquest documents vàrem comentar tres conclusions:

1r Baixada del nombre de socis de 2.148 a 1.998. Una davallada continuada des de 2020, any de la Covid.

2n El 51 % del socis té més de 61 anys.

3r  El resultat econòmic malgrat ser superior al pressupostat, no és el dels anys pre-pandèmics, com a conseqüència principalment del punt 1.

En base a això i al contingut de les reunions que s’han fet sobre el futur de la UES, a les quals potser vau participar, des de la Junta vàrem exposar què s’ha fet, que s’està fet i què pensem què podríem de fer manera immediata (veure extracte de la presentació). Tenim propostes, però segurament n’hi ha moltes d’altres, i tot suma i volem treballar amb tots els socis i sòcies.

La nostra proposta pel termini d’un any, és treballar en tres possibles àmbits:

 1. Hàbits saludables.
 2. Visibilitat/Comunicació
 3. Obtenció d’ingressos.

Hi ha el compromís de la Junta per tirar endavant noves propostes i treballar altres àmbits que potser no s’hi ha incidit prou encara. Per aquest motiu tots els dijous i fins vacances, de 18 a 20 h, farem reunions obertes i participatives per treballar en el desenvolupament de noves idees, propostes i creació de les comissions de treball de salut, comunicació i ingressos. En resum per treballar per la UES 2024 i la del futur. Així doncs, us animem a participar en aquestes reunions dels dijous i formar part d’alguna d’aquestes tres comissions.

Us hi esperem!

Moltes gràcies a tots per la vostra col·laboració.

Josep Maria Manyosa Mas

Unió Excursionista de Sabadell

President

———————

CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
Per acord de la junta directiva, us convoquem a l’assemblea GENERAL ORDINÀRIA de la Unió Excursionista de Sabadell, que se celebrarà el DIJOUS 15 de juny de 2023, a 2/4 de 7 de la tarda en primera convocatòria, i a les 7 de la tarda en segona, al local de l’entitat (carrer Salut, 1416 de Sabadell), per tractar dels assumptes continguts a l’Ordre del dia, que consta a continuació.

ORDRE DEL DIA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA:
1. Aprovació, si escau, de l’acta de l’Assemblea anterior.
2. Memòria any 2022.
3. Dades i tancament del pressupost 2022, aprovació dels comptes anuals i memòria 2022.
5. Projectes de la Junta Directiva i, si escau, debat i aprovació de les propostes.
6. Debat i aprovació, si escau, de les propostes que formulin els socis.
7. Qüestions i preguntes.

D’acord amb el que preveu l’article 13 dels estatuts vigents, en relació a les propostes dels socis, caldrà que vagin signades, almenys, per deu socis numeraris, siguin presentades a la Junta Directiva i exposades al tauler d’anuncis, almenys deu dies abans de l’Assemblea.

Sabadell, a 8 de maig de 2023
La Junta Directiva

Per acord de la junta directiva, us convoquem a l’assemblea GENERAL EXTRAORDINÀRIA de la Unió Excursionista de Sabadell, que se celebrarà el DIJOUS 15 de juny de 2023, a les 8 del vespre en primera convocatòria, i a 2/4 de 9 del vespre en segona, al local de l’entitat (carrer Salut, 1416 de Sabadell), per tractar dels assumptes continguts a l’Ordre del dia, que consta a continuació.

ORDRE DEL DIA ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA:
1. Aprovació, si escau, del canvi de Tresorer.

Sabadell, a 8 de maig de 2023
La Junta Directiva

DOCUMENTS DE L’ASSEMBLEA:

Convocatòria de l’Assemblea General Ordinària i Extraordinària, 15 de juny

Esborrany de l’acta de l’anterior l’Assemblea General Extraordinària

Proposta formulada pels socis/es

Memòria d’activitats 

Comptes anuals